Japonia Kalendarz

2018rok (平成30rok) 10Miesiąc

30 1 2 3 4 5 6
 
仏滅

8/21
20.4 乙丑
 
大安

8/22
21.4 丙寅
 
赤口

8/23
22.4 丁卯
 
先勝

8/24
23.4 戊辰
 
友引

8/25
24.4 己巳
 
先負

8/26
25.4 庚午
 
仏滅

8/27
26.4 辛未
7 8 9 10 11 12 13
 
大安

8/28
27.4 壬申
 Dzień zdrowia i sportu
赤口

8/29
28.4 癸酉
 
先負

9/1
-0.0 甲戌
 
仏滅

9/2
1.0 乙亥
 
大安

9/3
2.0 丙子
 
赤口

9/4
3.0 丁丑
 
先勝

9/5
4.0 戊寅
14 15 16 17 18 19 20
 
友引

9/6
5.0 己卯
 
先負

9/7
6.0 庚辰
 
仏滅

9/8
7.0 辛巳
 
大安

9/9
8.0 壬午
 
赤口

9/10
9.0 癸未
 
先勝

9/11
10.0 甲申
 
友引

9/12
11.0 乙酉
21 22 23 24 25 26 27
 
先負

9/13
12.0 丙戌
 
仏滅

9/14
13.0 丁亥
 
大安

9/15
14.0 戊子
 
赤口

9/16
15.0 己丑
 
先勝

9/17
16.0 庚寅
 
友引

9/18
17.0 辛卯
 
先負

9/19
18.0 壬辰
28 29 30 31 1 2 3
 
仏滅

9/20
19.0 癸巳
 
大安

9/21
20.0 甲午
 
赤口

9/22
21.0 乙未
 
先勝

9/23
22.0 丙申
 
友引

9/24
23.0 丁酉
 
先負

9/25
24.0 戊戌
 Narodowy Dzień Kultury
仏滅

9/26
25.0 己亥

-święto narodowe-
10/8  Dzień zdrowia i sportu - Zaznajomieni ze sportem, pielęgnować zdrowe ciało i umysł.