Może on być wprowadzony w różnych formatach. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (format mail), etc.


wynik

wartość wejściowa:2018/04/20 15:44:55
Typ wejścia:YMD
strefa czasu:(UTC-04:00) Stany Zjednoczone / Nowy Jork / Nowy Jork

# typ wartość
1 unixtime 1524253495
2 YMD 2018/04/20 15:44:55
3 XMLXSD 2018-04-20T15:44:55-04:00
4 Atom 2018-04-20T15:44:55-04:00
5 x509 Apr 20 15:44:55 2018 UTC
6 HTTP Fri, 20 Apr 2018 19:44:55 GMT
7 JavaScript Fri Apr 20 15:44:55 UTC-0400 2018
8 W3CDTF 2018-04-20T15:44:55-04:00
9 Mail Fri, 20 Apr 2018 15:44:55 -0400
10 LDAP 20180420194455Z
11 Excel 43210.8228587965
12 MySQL 2018-04-20 15:44:55
13 Postgres 2018-04-20 15:44:55-0400
14 Oracle 2018-04-20 15:44:55
15 SQLite 2018-04-20 19:44:55
16 MSSQL 2018-04-20 15:44:55.000
17 DB2 2018-04-20-15.44.55
18 Sybase 04/20/2018 15:44:55.000
19 Japanese 平成三十〇年四月二十〇日十五時四十四分五十五秒
20 Julian Days 2458229.15619
21 Modified Julian Days 58228.65619
2018 kalendarza
2018/04 kalendarza
2018/04/20 kalendarza