ปฏิทินญี่ปุ่น

2015ปี (平成27ปี) 3เดือน

1 2 3 4 5 6 7
 
大安

1/11
10.1 丙子
 
赤口

1/12
11.1 丁丑
 
先勝

1/13
12.1 戊寅
 
友引

1/14
13.1 己卯
 
先負

1/15
14.1 庚辰
 
仏滅

1/16
15.1 辛巳
 
大安

1/17
16.1 壬午
8 9 10 11 12 13 14
 
赤口

1/18
17.1 癸未
 
先勝

1/19
18.1 甲申
 
友引

1/20
19.1 乙酉
 
先負

1/21
20.1 丙戌
 
仏滅

1/22
21.1 丁亥
 
大安

1/23
22.1 戊子
 
赤口

1/24
23.1 己丑
15 16 17 18 19 20 21
 
先勝

1/25
24.1 庚寅
 
友引

1/26
25.1 辛卯
 
先負

1/27
26.1 壬辰
 
仏滅

1/28
27.1 癸巳
 
大安

1/29
28.1 甲午
 
友引

2/1
-0.3 乙未
 วัน Equinox Vernal
先負

2/2
0.7 丙申
22 23 24 25 26 27 28
 
仏滅

2/3
1.7 丁酉
 
大安

2/4
2.7 戊戌
 
赤口

2/5
3.7 己亥
 
先勝

2/6
4.7 庚子
 
友引

2/7
5.7 辛丑
 
先負

2/8
6.7 壬寅
 
仏滅

2/9
7.7 癸卯
29 30 31 1 2 3 4
 
大安

2/10
8.7 甲辰
 
赤口

2/11
9.7 乙巳
 
先勝

2/12
10.7 丙午
 
友引

2/13
11.7 丁未
 
先負

2/14
12.7 戊申
 
仏滅

2/15
13.7 己酉
 
大安

2/16
14.7 庚戌

-วันหยุดประจำชาติ-
3/21  วัน Equinox Vernal - สรรเสริญธรรมชาติหวงแหนชีวิต