ช่วย

คุณสามารถดูตารางรหัสอักขระ
โดยใช้ระดับการอ้างอิงสำหรับยังรวมถึงความแตกต่างและข้อมูลที่ไม่แน่นอนโดยระหว่างผู้ขาย