Japonya Takvim

2018yıl (平成30yıl) 2Ay

28 29 30 31 1 2 3
 
大安

12/12
11.0 庚申
 
赤口

12/13
12.0 辛酉
 
先勝

12/14
13.0 壬戌
 
友引

12/15
14.0 癸亥
 
先負

12/16
15.0 甲子
 
仏滅

12/17
16.0 乙丑
 
大安

12/18
17.0 丙寅
4 5 6 7 8 9 10
 
赤口

12/19
18.0 丁卯
 
先勝

12/20
19.0 戊辰
 
友引

12/21
20.0 己巳
 
先負

12/22
21.0 庚午
 
仏滅

12/23
22.0 辛未
 
大安

12/24
23.0 壬申
 
赤口

12/25
24.0 癸酉
11 12 13 14 15 16 17
 Ulusal kuruluş Günü
先勝

12/26
25.0 甲戌
 Yerine tatil
友引

12/27
26.0 乙亥
 
先負

12/28
27.0 丙子
 
仏滅

12/29
28.0 丁丑
 
大安

12/30
29.0 戊寅
 
先勝

1/1
0.2 己卯
 
友引

1/2
1.2 庚辰
18 19 20 21 22 23 24
 
先負

1/3
2.2 辛巳
 
仏滅

1/4
3.2 壬午
 
大安

1/5
4.2 癸未
 
赤口

1/6
5.2 甲申
 
先勝

1/7
6.2 乙酉
 
友引

1/8
7.2 丙戌
 
先負

1/9
8.2 丁亥
25 26 27 28 1 2 3
 
仏滅

1/10
9.2 戊子
 
大安

1/11
10.2 己丑
 
赤口

1/12
11.2 庚寅
 
先勝

1/13
12.2 辛卯
 
友引

1/14
13.2 壬辰
 
先負

1/15
14.2 癸巳
 
仏滅

1/16
15.2 甲午

-Milli bayram-
2/11  Ulusal kuruluş Günü - , Kuruluşunu anmak ülke için sevgilerini artırmak.
2/12  Yerine tatil - "Ulusal kuruluş Günü" nin Yedek tatil