Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
100.00% Arapça (ISO) - iso-8859-6 karakter karşılaştırma
38.03% İbranice (ISO-İşitsel) - iso-8859-8 karakter karşılaştırma
37.56% Arapça (Mac) - x-mac-arabic karakter karşılaştırma
28.86% Latince 3 (ISO) - iso-8859-3 karakter karşılaştırma
27.44% Tay (ISO) - ISO-8859-11 karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
アラビア語 (ASMO 708) - ASMO-708
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ
90‘’“”•–—˜™š›œžŸ
A0 ¤،­
B0؛؟
C0ءآأؤإئابةتثجحخد
D0ذرزسشصضطظعغ
E0ـفقكلمنهوىيًٌٍَُ
F0ِّْ
211karakter