Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
97.66% US-ASCII - us-ascii karakter karşılaştırma
92.32% Norveç (ıa5) - x-IA5-Norwegian karakter karşılaştırma
92.19% Almanca (ıa5) - x-IA5-German karakter karşılaştırma
91.41% İsveççe (ıa5) - x-IA5-Swedish karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
西ヨーロッパ言語 (IA5) - x-IA5
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#¤%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}
128karakter