Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
54.10% İbranice (DOS) - DOS-862 karakter karşılaştırma
46.81% Batı Avrupa (DOS) - ibm850 karakter karşılaştırma
46.81% OEM çok dilli Latin ı - IBM00858 karakter karşılaştırma
46.47% Türk (DOS) - ibm857 karakter karşılaştırma
39.52% Baltık dil (DOS) - ibm775 karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
ヘブライ語 (DOS) - IBM856
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80אבגדהוזחטיךכלםמן
90נסעףפץצקרשת£×
A0®¬½¼«»
B0©¢¥
C0¤
D0¦
E0µ¯´
F0­±¾§÷¸°¨·¹³² 
215karakter