Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
98.22% Baltık dil (Windows) - windows-1257 karakter karşılaştırma
43.75% Batı Avrupa (Windows) - Windows-1252 karakter karşılaştırma
43.40% Türk (Windows) - windows-1254 karakter karşılaştırma
42.36% Batı Avrupa (ISO) - iso-8859-1 karakter karşılaştırma
42.36% Türk (ISO) - iso-8859-9 karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
エストニア語 (ISO) - iso-8859-13
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ
90‘’“”•–—˜™š›œžŸ
A0 ¢£¤¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ
B0°±²³µ·ø¹ŗ»¼½¾æ
C0ĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻ
D0ŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽß
E0ąįāćäåęēčéźėģķīļ
F0šńņóōõö÷ųłśūüżž
256karakter