Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
37.37% Kiril (Windows) - windows-1251 karakter karşılaştırma
30.49% Kiril (DOS) - cp866 karakter karşılaştırma
24.48% Batı Avrupa (Mac) - macintosh karakter karşılaştırma
24.48% Romen (Mac) - x-mac-romanian karakter karşılaştırma
24.35% Türk (Mac) - x-mac-turkish karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
キリル言語 (Mac) - x-mac-cyrillic
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
90РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
A0°Ґ£§І®©ЂђЃѓ
B0±іµґЈЄєЇїЉљЊњ
C0јЅ¬ƒ«» ЋћЌќѕ
D0÷ЎўЏџЁёя
E0абвгдежзийклмноп
F0рстуфхцчшщъыьэю
255karakter