Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
86.90% Tay (Windows) - windows-874 karakter karşılaştırma
70.21% Tay (ISO) - ISO-8859-11 karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
タイ語 (Mac) - x-mac-thai
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80«»
90
A0 
B0
C0
D0฿
E0
F0®©
227karakter