Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
97.66% Batı Avrupa (ıa5) - x-IA5 karakter karşılaştırma
93.88% Norveç (ıa5) - x-IA5-Norwegian karakter karşılaştırma
93.75% Almanca (ıa5) - x-IA5-German karakter karşılaştırma
91.41% İsveççe (ıa5) - x-IA5-Swedish karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
US-ASCII - us-ascii
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
128karakter