Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
37.45% Kiril (Mac) - x-mac-cyrillic karakter karşılaştırma
34.66% Gürcistan (geostd) - geostd8 karakter karşılaştırma
24.53% İbranice (ISO-İşitsel) - iso-8859-8 karakter karşılaştırma
20.16% Kril (KOI8-F) - koi8-f karakter karşılaştırma
16.26% İbranice (Windows) - windows-1255 karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
キリル言語 (Windows) - windows-1251
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80ЂЃѓЉЊЌЋЏ
90ђљњќћџ
A0 ЎўЈ¤Ґ¦§Ё©Є«¬­®Ї
B0°±Ііґµ·ёє»јЅѕї
C0АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
D0РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
E0абвгдежзийклмноп
F0рстуфхцчшщъыьэюя
255karakter