Yardım

Sen MAC adresinden satıcı adını belirleyebilir.
satıcı tayini ilk üç bayt mümkündür.
Giriş yöntemi
08-00-27-00-01-02
08:00:27:00:01:02
ハイフン、コロン区切りいずれでも可能です(青色の部分は省略可能)。