Cũ âm lịch:2018năm2tháng9ngày
Thời đại:平成30năm
Roku 曜:仏滅
hoàng đạo:丙辰
lễ quốc gia:該当無し
tiết khí:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Vàng qua mặt trời:3.927
Kikei của tháng:93.588
tuổi:7.574
tỷ lệ bề mặt tươi sáng của tháng:49.704

Tokyo của mặt trời, và ra của tháng
mặt trời mọc:05:37
Nichinan tại vừa phải:11:47
lúc mặt trời lặn:17:56

Moonrise:11:48
thời gian tháng đỉnh cao:19:03
Moonset:01:20

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại và "2021/03/04 03:36:14" và "2018/03/25 00:00:00"
2năm11tháng10ngày 3thời gian36phút14thứ hai
2năm
35tháng
1,075ngày
25,804thời gian
1,548,276phút
92,896,574thứ hai
Kỳ nghỉ (cuối tuần và ngày lễ):355ngày
ngày làm việc (các ngày trong tuần):720ngày